mdiIcon

طراحی برنامه تمرینی

طراحی برنامه شاگردهای مسابقه ای حرکات جایگزین ، حرکات در منزل سیستم های تمرینی پیشرفته ویدیو نحوه اجرا حرکات زمان استراحت در تمرین
تمام اطلاعاتی که برای طراحی برنامه غذایی و برنامه تمرینی نیاز دارید داخل پرونده پزشکی هست.
medical record icon
detailsIcon
mdiIcon

طراحی برنامه غذایی

mdiIcon کالری و ماکرو شماری محاسبه میزان کالری روزانه ورزشکاران محاسبه میزان کالری برنامه غذایی محاسبه ارزش غذایی بیش از 2000 غذا
bmiIcon
recepiIcon دستور پخت امکان طراحی غذای اختصاصی همراه دستور پخت کاملترین بانک دستور پخت کشور محاسبه مواد مورد نیاز با توجه به دستور پخت
testIcon
movemnet icon ساعت سرو وعده مشخص کردن وعده های متفاوت ساعت دقیق مصرف ویتامین ها ساعت دقیق مصرف مکمل ها
whrIcon

هی جیم

بزرگترین نرم افزار مدیریت باشگاه ها با وبسایت شخصی

gymIcon
1 درخواستت رو ثبت کن
2 باشگاهت رو معرفی کن
3 شاگردهات رو آنلاین ثبت نام کن
4 باشگاهت رو مدیریت کن
map-gymIcon
detailsIcon

افزایش فروش محصولات

استفاده از محصولات در برنامه های غذایی ورزشکاران ایجاد لیست خرید و امکان سفارش آنلاین محصولات توسط هی بادی
mdiIcon

همکاری با هی بادی

Cooperation

مزایای معرفی محصولات

معرفی محصولات به مربیان و پزشکان تغذیه توسط تیم تولید محتوا کاهش هزینه های مارکتینگ